Privacyverklaring Clickables B.V.

Clickables BV, een in Nederland geregistreerde onderneming met registratienummer 68252838, gevestigd te Veemarktkade 8, 5222 AE, ‘s-Hertogenbosch, Nederland, begrijpt het belang van de bescherming van jouw privacy wanneer je onze website en/of onze producten gebruikt.

Deze privacyverklaring vertelt je over de informatie die Clickables op deze website kan verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe je bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen, kan openen en corrigeren. Alsmede de wijze waarop persoonsgegevens worden gevraagd in onze producten, hoe deze worden verzameld en waarvoor deze benodigd zijn.

Privacybeleid inzake bezoek websites
Als je als bezoeker kiest om informatie aan Clickables te verstrekken, ga je akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Houd er  rekening mee dat deze site links naar andere websites bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, websites die worden beheerd door Clickables en andere gelieerde entiteiten van Clickables. Merk ook op dat de Clickables derden kan gebruiken om te helpen bij het onderhouden van de Clickables-websites. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je niet het gevoel hebt dat je zorgen zijn weggenomen, stel dan gerust een vraag aan ons via het ‘Contact’ gedeelte van de website.

Verzameling van jouw persoonlijke gegevens
Je hebt toegang tot veel onderdelen van onze website zonder persoonlijk identificeerbare informatie in te dienen. Je kunt vrijwillig kiezen om Clickables van identificeerbare persoonlijke gegevens te voorzien door formulieren in te vullen, het verzenden van e-mails of andere middelen die van tijd tot tijd op de site worden verstrekt. De persoonlijk identificeerbare informatie die wij van je verzamelen, als je daarvoor kiest, omvat
meestal je naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en informatie over jouw bedrijf. Naast informatie die je vrijwillig verstrekt, kan Clickables naar eigen goeddunken aanvullende informatie over je verzamelen van externe bronnen. Persoonlijke informatie die Clickables verzamelt zal zo redelijk noodzakelijk zijn om aan je verzoek(en) te voldoen en om je de meest relevante, gerichte aanbiedingen en informatie van Clickables te leveren en voor geen ander doel. Al dergelijke verzamelde informatie wordt hierin “Persoonlijke informatie” genoemd. Ook analyseert Clickables inkomende en uitgaande siteverkeersgegevens om problemen met zijn servers te diagnosticeren en zijn site te beheren.

Clickables gebruikt deze gegevens ook om brede demografische informatie over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen. Het volgende is een lijst met voorbeelden waarbij je er specifiek en vrijwillig voor kiest om persoonlijke informatie aan Clickables toe te sturen via deze site, die Clickables kan gebruiken voor elk doel dat is aangegeven op het moment van jouw inzending:
• Registreren voor toegang tot bepaalde delen van de site;
• Een aanvraag van een vrijblijvende scan of een online afspraak met Clickables;
• Een contactaanvraag voor meer informatie over onze producten, diensten, evenementen, trainingen en programma’s of om vragen of opmerkingen in te dienen bij Clickables;
• Abonneren op nieuwsbrieven, informatie, waarschuwingen, aanbiedingen en andere communicatie van Clickables;
• Een cv en / of sollicitatie indienen voor een mogelijke baan bij Clickables;
• Deelname aan enquêtes, quizzen, promoties en prijsvragen die van tijd tot tijd op de website beschikbaar zijn. Gebruik van jouw persoonlijke gegevens

Clickables maakt gebruik van persoonlijke informatie die via de website wordt verstrekt om een manier te bieden voor klanten, partners, leveranciers en andere contacten om met ons team te communiceren. Clickables verzamelt de persoonlijke gegevens van je om relaties tot stand te brengen en te onderhouden en om je beter van dienst te kunnen zijn. Indien van toepassing kan Clickables de persoonlijke informatie ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

Door vrijwillig je persoonlijke gegevens in te dienen, stem je in met het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring. In sommige omstandigheden kan Clickables persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt, delen met betrouwbare zakenpartners. We zullen dergelijke externe zakelijke partners alleen gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren en het is hun verboden die informatie voor enig ander doel te gebruiken.

Vanwege de bestaande wettelijke, reglementaire en beveiligingsomgeving, kan Clickables onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn geaggregeerde informatie en / of persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die via de site aan Clickables wordt verstrekt.

Clickables zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke onthullingen te beperken tot de volgende omstandigheden:
(i) wanneer Clickables te goeder trouw gelooft dat hij daartoe verplicht is in reactie op een dagvaarding of een andere juridische procedure; (ii) indien redelijkerwijs vereist om dit te doen om de gegevensbeveiligingsmaatregelen, apparatuur, technische operaties en dergelijke van Clickables te handhaven, bij te werken of anderszins te implementeren; (iii) indien redelijkerwijs noodzakelijk om te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten om de rechten van Clickables te behouden en / of te handhaven, inclusief maar niet beperkt tot het afdwingen van de Gebruiksvoorwaarden voor deze website; (iv) om de rechten of eigendom van Clickables te beschermen en te verdedigen; of (v) in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van het publiek of van gebruikers van de Clickables-producten, -services en de site te beschermen.

Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer je persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. Daarnaast kan Clickables ook persoonlijke informatie vrijgeven in verband met de verkoop, overdracht of andere overdracht van het Clickables-bedrijf of een onderdeel daarvan, of als onderdeel van een beveiligingsaudit.

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens
Clickables levert aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie, voorkeuren en andere informatie die het via deze site heeft verzameld te beschermen en zal nooit willens en wetens toegang verlenen tot deze informatie aan iemand buiten Clickables anders dan zoals hierin beschreven. Je moet zelf ook je steentje bijdragen om jouw informatie te beschermen. Je Clickables-gebruikersnaam en elk wachtwoord (als dergelijke wordt verstrekt of ingevoerd) zijn vertrouwelijk en we raden je aan deze aan
niemand bekend te maken.

Helaas kan, vanwege de aard van het internet als een openbaar transmissienetwerk, noch het netwerk van Clickables noch datatransmissie via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Dientengevolge, terwijl wij ernaar streven om persoonlijke informatie te beschermen die aan ons is doorgegeven, kan Clickables de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven, gebeurt dus op eigen risico. Zodra wij persoonlijke informatie ontvangen, onderneemt Clickables aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Cookies
Als je informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen via het gebruik van “cookies”. Cookies zijn stukjes informatie die een website overzet naar de harde schijf van een individu voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en je zult cookies vinden op de meeste belangrijke websites. Cookies helpen Clickables om informatie aan te passen aan je voorkeuren en om te zien welke gebieden van de website het meest worden bezocht. Clickables gebruikt nooit cookies om informatie van jouw computer op te
halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren.

Als je wilt, kunt je de browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat je de website dan niet volledig kunt gebruiken. Meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, is te vinden in onze cookieverklaring.

Web Beacons
Pagina’s op deze website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die Web Beacons worden genoemd en die soms ook worden aangeduid als single-pixel gifs of clear gifs. De webbakens kunnen worden gebruikt om te helpen bij het leveren van cookies op onze hele site om het aantal gebruikers en het bijhouden van siteactiviteiten bij te houden.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en niet werken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wanneer je via deze website naar andere websites linkt, zijn deze Privacyverklaring en onze privacy maatregelen niet langer van toepassing. We raden je aan het privacybeleid van elke website te lezen voordat je persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft. Clickables is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden.

Keuzes met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie
Bij het vrijwillig verstrekken van je persoonlijke informatie aan Clickables via deze site, zal Clickables je persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Mocht je op enig moment beslissen dat je niet langer elektronische communicatie wilt blijven ontvangen, dan heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven of af te melden van dergelijke communicatie door middel van een link in elke dergelijke communicatie, of indien daarin niet wordt voorzien, door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen.

Correcties, toegang tot en updates van uw persoonlijke gegevens
Clickables streeft ernaar je persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk te houden. Indien je op enig moment wenst je Persoonlijke Informatie te herzien, corrigeren of bij te werken, kun je jouw relevante profiel of registratie bijwerken (indien van toepassing) of contact met ons opnemen via de contact sectie van deze website.

Om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, moet je er rekening mee houden dat je op het moment van een dergelijk verzoek voldoende bewijs van je identiteit moet overleggen voordat persoonlijke gegevensbestanden ter beschikking gesteld worden.

Dataretentie
De persoonlijke informatie die je aan Clickables verstrekt, wordt alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of zoals vereist door de wet. Door je persoonlijke gegevens te bewaren, kan Clickables je blijven voorzien van zeer persoonlijke diensten, zonder onderbreking. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Clickables behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan je te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring regelmatig voor wijzigingen. Je voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat je die wijzigingen accepteert. Clickables neemt redelijke maatregelen om je op de hoogte te stellen als er sprake is van een wezenlijke wijziging in onze privacy praktijken met betrekking tot het gebruik van de informatie die je aan Clickables hebt verstrekt. Clickables zal deze wijzigingen opvallend vermelden in het Privacybeleid. Clickables zal ook een bericht plaatsen op de startpagina van zijn website waarin staat dat het Privacybeleid is gewijzigd en zal een link naar het Privacybeleid bevatten.

Privacybeleid inzake Clickables producten
Via de door Clickables B.V. geleverde diensten worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Clickables B.V. garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de diensten van Clickables B.V.. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Clickables B.V. is de verwerker namens de afnemer van de producten. In deze privacyverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
Gegevens die je aan ons levert voor gebruik van onze services. Door het gebruik van onze producten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door de afnemers van de producen worden opgegeven en dan uitsluitend voor onze diensten. 

Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden:

Persoonsgegevens

Dit betreft gegevens die door de afnemer worden aangemaakt als content of worden geïmporteerd. Een
voorbeeld hiervan is een foto of persoonsgegevens die benodigd zijn voor het creëren van een persoonlijk
communicatiemiddel met gebruikers. De volgende gegevens kunnen daarnaast hierbij worden vastgelegd:
▪ E-mailadres
▪ Telefoonnummer
▪ Voornaam + Achternaam

De bewaartermijn van deze Persoonsgegevens bedraagt tot 3 maanden na het opzeggen van de overeenkomst.

Gebruik formulieren
Via de website is het mogelijk formulieren te verzenden waarin persoonsgegevens worden achtergelaten. Het opslaan van deze formulieren in het CMS is een keuze van de afnemer. 

Hoe we gegevens gebruiken
Allereerst is het belangrijk te vermelden dat Clickables op geen enkele wijze de door jou ingevoerde content of gegevens gebruikt of verstrekt aan derden. Clickables slaat de content beveiligd op.

Het kan zijn dat de afnemer aan Clickables heeft gevraagd een datakoppeling te realiseren met een derde partij. Ook bij het gebruik van derde partijen worden de ontvangen of verstuurden gegevens nooit opgeslagen.

Beveiliging van gegevens
Voor Clickables is beveiliging een zeer belangrijk aspect waar we continue scherp op blijven.
▪ We coderen services met SSL.
▪ Al onze data wordt versleuteld verzonden.
▪ Als we data niet hoeven op te slaan zullen we dat ook niet doen.
▪ Clickables medewerkers hebben alleen toegang tot de systemen die noodzakelijk zijn om hun functie te
kunnen uitoefenen. Toegangswachtwoorden worden periodiek verplicht gewijzigd.
▪ We maken gebruik van de meest moderne clouddiensten om uw data te beschermen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Clickables B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het platform wordt vernieuwd.

Neem contact met ons op
Clickables verwelkomt vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring. Als je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring hebt of als je informatie of communicatie die je ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op via het ‘Contact’ gedeelte van de website.